เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2563 ณ ชั้น 3 ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีนางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง

ผู้ช่วยศาตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี